Skip to main content

Consideracions Generals

 

· Respectar una distància mínima de 2 m entre persones en tot moment, excepte en les instruccions especials que s’indiquessin a continuació.

· Rentada de mans detallat i freqüent amb aigua i sabó líquid, o solució hidroalcohòlica. Respectar les instruccions emeses per les autoritats sanitàries.

· No s’admetrà cap usuari ni treballador en les instal·lacions amb símptomes de COVID19.

· Es disposa d’un termòmetre d’infrarojos per a detectar la febre. Incidint en la necessitat d’evitar que es toquin la boca, nas i ulls, amb guants o sense, sense abans netejar-se les mans.

· Tot el personal serà testat prèviament per a garantir la seguretat de tots els participants.

 

 

Mesures i normes preventives

 

· Disposarem en la recepció de l’allotjament gel hidroalcohòlic per a rentar-se les mans, obligatori abans i després de cada menjar i de qualsevol activitat. Al seu torn el staff de professionals en contacte amb els participants durant les activitats portarà gel hidroalcohòlic damunt en tot moment.

· Cada participant rebrà a l’inici de l’estada un pac de màscares, per a cada dia de la seva estada, que haurà de portar en els moments pactats i previ recordatori dels monitors, els qui sempre intentessin intervenir des de darrere.

· La distribució i ocupació de les habitacions tindrà en compte l’espai mínim de separació, la ventilació, la higiene tant de superfícies com de llençols-mantes -coixins, així com l’agrupació d’aquelles persones que comparteixin nucli familiar.

· Respecte de les distàncies de seguretat de 2 metres entre cada participant (exclosos els membres de l’equip de monitors, i en cas d’atendre el participant), utilitzant en cas necessari senyalització adequada (marcatge en el sòl, atenció del monitor, dobles cues, etc.).

· Es reforçarà la higiene dels EPI i la desinfecció dels equips, segons les recomanacions dels proveïdors.

· Tots els monitors han rebut formació interna per a conèixer i aplicar les normes.

 

Recomanacions

 

· Es recomana la utilització de màscara higiènica/visera protectora per part dels usuaris durant les estones lliures dins de les instal·lacions comunes de l’allotjament (Sales de jocs, zona de televisió, etc.).

Aquest protocol aquesta en procés continuo d’avaluació i millora. S’agrairà qualsevol comentari o suggeriment de millora.

 

 

Formes de pagament

 

Primer pagament del 25% del total del programa en el moment de confirmar la reserva.
Segon pagament del 25% del total del programa 15 dies abans de la data d’entrada.
Tercer pagament del total restant abans de l’inici del programa.

LA CAIXA: ES87 2100 0173 4902 0016 9867
(OUTBACK SERVEIS ESPORTIUS DE MUNTANYA SL)

Si no rebem els pagaments, en el termini establert, no es garanteixen les places, es podrà cancel·lar la reserva i aquestes places passessin a la disposició de Outback S.E.M sl.

És imprescindible emplenar el formulari d’inscripció adjunt en la web, per a així garantir tant les necessitats logístiques com a atendre les especificacions de cada usuari. Aquest formulari també ens ajudarà tant en la distribució d’habitacions com en la confecció dels menús per a l’estada dels participants.

 

 

Política de cancel·lació

 

En el supòsit de cancel·lació per part de l’usuari, el dipòsit lliurat
quedés a la disposició de l’empresa promotora com a despeses de cancel·lació.

En el supòsit que es produís una disminució de places reservades per una mateixa persona, entre les reservades i les reals de la reserva, s’apliquessin despeses de cancel·lació, segons els següents encallem:

1 Setmana abans de l’entrada: 100% del preu total dels serveis cancel·lats
2 Setmanes abans de l’entrada: 75% del preu total dels serveis cancel·lats
3 Setmanes abans de l’entrada: 50% del preu total dels serveis cancel·lats
1 Mes abans de l’entrada: 10% del preu total dels serveis cancel·lats

 

 

Suposats per a la devolució de l’import pagat:

 

. Participant confinat per les autoritats sanitàries
. Prohibició expressa de viatjar per part de les autoritats de la comunitat d’origen de l’usuari.
. Prohibició expressa de viatjar per part de la Generalitat de Catalunya.